Draag ik juist bij of hou ik tegen?

Onlangs werd ik gevraagd om als start van een coachingstraject van een collega een systemische interventie te doen. De gedachte was dat door een beeld te hebben van de bestaande dynamiek, het vervolgtraject van de coaching veel efficiënter kan zijn.

De kern van de vraag bleek te zijn hoe deze directeur van een Samenwerkingsverband de verschillende schoolbesturen meer op elkaar betrokken kon laten zijn. Hij voelde zich verantwoordelijk voor de kleinere schoolbesturen in het verband, die mogelijk in de stappen die de grote besturen zouden willen nemen, weinig zeggenschap zouden hebben.

Door de situatie met behulp van een tafelopstelling uit te beelden, zag de directeur  wat het effect was van het innemen van de eigen positie temidden van alle besturen. Namelijk dat hij weinig grip had op de grotere besturen en eigenlijk het zicht belemmerde voor de kleinere besturen en de grotere besturen om elkaar te zien.

Door steeds een andere positie uit te proberen in de tafelopstelling, kwam hij tot het inzicht dat hij er niet tussenin moest gaan staan om daar heel hard te gaan werken om de voorlopers te laten omdraaien, maar dat hij die voorlopers eigenlijk vooral hun gang moesten laten gaan. En zelf meer achter de kleinere besturen te gaan staan om deze te ondersteunen om ook te gaan bewegen richting de toekomst. Daarnaast zag hij in dat een aantal andere betrokken partijen op dit moment geen rol van betekenis spelen om alle besturen richting de toekomst te laten bewegen. Ook dat gaf hem rust.

Met behulp van dit systemische coachingsgesprek van nog geen 1,5 uur is hem veel duidelijk geworden over de plek waarop hij zelf het meest toevoegt aan de organisatie, waar de ontwikkelkracht ligt voor de toekomst van het passend onderwijs en wie op dit moment ook de belangrijkste spelers zijn in het geheel. Met deze informatie kan hij samen met zijn coach verder stappen ondernemen in het vormgeven van passend onderwijs.

Wil jij ook de kracht ervaren van een systemisch coachingsgesprek (al dan niet met een tafelopstelling), mail me dan op marije@boostbyboot.nl of bel me (06-21679941)  meteen om je vraag samen te verkennen!