Een tafelopstelling is een weergave van een beeld met behulp van verschillende blokjes of poppetjes die door jou op een tafel worden neergezet. 

In een systemische coachingsgesprek begin ik met de vraag waar jij naar wil kijken. Terwijl ik jouw verhaal aanhoor, luister ik goed naar waar je nadruk op de woorden legt, of waar juist iets niet zo helder wordt uitgesproken. Daarmee probeer ik te ‘vangen’ waar de druk voor jou het hoogst is. Als we weten wat de kern is in de vraag, vraag ik je om de situatie weer te geven met behulp van verschillende maten blokjes en poppetjes. Dit noemen we ook een tafelopstelling. Als dat beeld er staat vraag ik je te beschrijven wat jou opvalt. En met wat doorvragen komen we tot inzichten wie er zichtbaar is, en wie niet. Of wie er groter wordt, wie er op elkaar gericht is en wie vooral niet. Dat geeft al de eerste inzichten in de dynamiek die er onder ligt. Vervolgens gaan we kijken welke verschillende posities jij kan innemen in deze tafelopstelling en wat er dan vervolgens verandert in de dynamiek tussen de verschillende onderdelen in de opstelling. Zo kunnen we samen uit proberen waar jij zelf het krachtigst wordt of waar de organisatie sterker van wordt. Deze inzichten kunnen in vervolggesprekken meer handen en voeten gaan krijgen.