Arjen Mol, founder en performance coach Repart BV en Inner Athlete

Ik heb deelgenomen aan een dag Systemisch Werken in De Wijk. Na een korte introductie heb ik de kracht van systemisch werken ervaren. Het was spannend om een persoonlijke casus in te brengen, die er voor mij werkelijk toe doet. Toch voelde ik me veilig om deze in te brengen. En om dat wat onuitgesproken is, uit te gaan spreken. Mijn belangrijkste winst van de bijeenkomst is het ontdekken van nieuwe inzichten over een bestaande situatie: mijn kijk op de ander in mijn persoonlijke casus is getransformeerd van met minachting naar met achting naar de ander kijken. Ik was verbaasd over mijn inzicht dat een bepaalde situatie voor mij opbrengsten kent, die maken dat ik ook zelf mijn gedrag in stand bleef houden. De bijeenkomst was een bijzondere en vernieuwende ervaring die mij veel nieuwe inzichten heeft opgeleverd.

Ik raad deze workshop Systemisch Werken ook echt aan aan ondernemers, bestuurders en professionals die een persoonlijke of business casus willen inbrengen en de behoefte hebben om op een andere manier naar een gegeven situatie willen kijken.

 

Theo Nelissen, onderwijskundige en nu derde levensfase genieter & Marjan Blok van der Velden, GZ-psycholoog en momenteel vrijwilligster Vluchtelingenwerk

Theo Nelissen en Marjan Blok van der Velden hebben in 2014 deelgenomen aan de Talentdevelopmenttraining in Kampala (Ugand). Ondanks dat we vooraf weinig idee hadden over onze rol en toegevoegde waarde, zijn we toch naar Uganda gegaan om aan deze training deel te nemen. Ook de ontmoeting op deze wijze met Afrikaanse cultuur maakte het spannend vooraf. Voor ons was het vooruitzicht op deze manier met jongeren in Uganda geconfronteerd te worden en in contact te komen. Zou er sprake kunnen zijn van match? Dus we zijn er eigenlijk open en nieuwsgierig ingestapt.

Theo:

Heel mooi was het te zien hoe gretig de deelnemers waren om te leren. Ook de Afrikaanse manier van doen die toch echt anders is dan de onze. Plannen? Langere termijn? Denken en vooral doen? Hoge verwachtingen, vooral ook bij de meisjes. Het plezier ook die de deelnemers hadden tijdens de activiteiten. En heel boeiend was de minisessie die ik mocht hebben met een van de deelnemers en het delen van de werkervaring die Marije en ik met elkaar hebben.

Het meest intense contact ontstond tijdens de minisessie en het werken aan een plan van aanpak. Een confrontatie van westers en Afrikaans denken. Boeiend en leerzaam voor mij.

Achteraf hebben we begrepen dat de training, die we maar gedeeltelijk hebben bijgewoond korte en langere termijn effect heeft. Voor mij was het een indringende ervaring die erg duidelijk maakt dat “onze verworvenheden” niet zomaar over te dragen zijn. Daar spelen de cultuurverschillen. En die van mij/ons is daar in Afrika dus niet de dominante. Ik vind het jammer dat ik niet het contact met een van de jongeren heb kunnen onderhouden via de e-mail om zijn ontwikkeling van dichterbij te kunnen volgen.

Ik heb echt genoten van de betrokkenheid van de mensen op elkaar, het bezoek aan de markt waar onze Afrikaanse vrienden met trots konden vertellen over hun manier van doen. Ook het bezoek aan de Bahai-tempel was indrukwekkend. Deze enclave in het hectische Kampala. Het kan, deze bijna extreme verschillen zo dicht naast elkaar. Vervolgens hebben we een prachtige reis kunnen maken door Uganda, samen met een Ugandese gids. Een onuitwisbare herinnering. Dank je wel Marije.

 

Marjan:

In eerste instantie voelde ik me vooral ‘wit’ en had ik last van mijn eigen ‘wij-zij’ gevoel. Heerlijk was het om daarin zo snel te kunnen ontspannen en mijzelf deel van een geheel te voelen, waarin dat onderscheid verdween. Verschillen blijven groot, maar dat is overal, ook in Nederland, zo. Wat ons bindt ging dankzij de training overheersen. Heel fijn.

Ik was onder de indruk van de trots van de jongeren over hun eigen land. Het plezier waarmee ze ons rondleidden door een straat waar bedrijfjes gevestigd waren die allerlei materialen hergebruikten. En de zorg waarmee ze ons omringden tijdens deze rondleiding. De blijdschap van hen over onze oprechte belangstelling hiervoor.

Het verbaasde me zo hoe gemakkelijk wij door de groep opgenomen werden en welkom we waren. De blijdschap van de jongeren met onze aandacht, met het serieus genomen worden door ons. Dat deed al zoveel. En natuurlijk ook altijd heerlijk om te leren over andere culturen en manieren van in het leven staan. Hierdoor ga ik weer anders kijken naar onze eigen cultuur vol efficiëntie, prestatiedrang, stress en burn outs. Mooi dat de training ook van dien aard is dat het de krachten van jongeren zelf aanboort zodat zij hun eigen weg, op hun eigen manier in hun eigen land kunnen vinden. Dit is DE manier. Ontroerend mooi.

Na afloop van de training reisden wij verder door Oeganda. Heerlijk om te blijven voelen dat ‘we’ allemaal samen en één zijn. Het gemak en de vanzelfsprekendheid te ervaren waarmee we contacten konden leggen. Onze reis is absoluut rijker geweest wat betreft ontmoetingen dan wanneer we deze training niet gehad hadden.

Het is echt een aanrader voor iedereen die wil leren vanuit een andere kijk op de wereld. Een rijke kans!! Want ik geloof dat we wat ontwikkelingshulp betreft precies hierop moeten inzetten. Overal zouden dergelijke trainingen gegeven moeten worden. Hier wordt iedereen ‘rijker’ van. Niet op materieel gebied, geen uitbuiting onder het mom van ‘hulp’, maar verrijking voor iedereen.

En het was heerlijk om Marije hierin te zien stralen. Haar betrokkenheid inspiratie en openheid waren hartverwarmend. Ik heb me regelmatig zeer ontroerd gevoeld door wat ik zag gebeuren.

Met veel dank, Marije, voor deze prachtige ervaring.

 

 

Simone van der Donk, Saxion Hogeschool Deventer

In 2015 ben ik met Marije meegegaan naar Uganda om daar als co-trainer bij de Talentdevelopmenttraining te ondersteunen.

Ik vond het spannend kan ik je zeggen, want ik wist totaal niet waaraan ik ging beginnen en toch had ik wel het vertrouwen om mee te gaan. Even dacht ik wel: heeft Marije geen overschat beeld van mij, kan ik het wel waarmaken? Daarnaast vond mijn familie en omgeving het wel spannend dat ik naar zo’n onbekend land ging, met op dat moment een negatief reisadvies voor een klein deel van het land. Toen Marije lokaal had nagevraagd hoe de situatie in was en zij er vertrouwen in had, heb ik me maar  daaraan over gegeven.

Ik had zelf wel ervaring als Schoolloopbaanbegeleider van studenten, maar ik wist niet of het niveau in Uganda wel hetzelfde zou zijn als ik aan ervaring had. Ik had een ander beeld van het niveau van persoonlijke ontwikkeling van de Ugandese jongeren. Wat ik heb ervaren is dat er vooral een ander niveau van persoonlijke ontwikkeling plaatsvindt daar, niet zozeer slechter of beter. De jongeren in Uganda richten zich erg op de waarden veiligheid en vrede en broederschap. Waar het ons in Nederland sterk gaat om individuele ontplooiing en verantwoordelijkheid. Ik heb daar heel erg geleerd om de eigen normen los te laten over wat goed is. En vooral te blijven kijken wat daar gebeurt! Zo viel me op dat het vermogen en ambitie om te willen leren erg sterk ontwikkeld is!

Voor mezelf betekende het een enorme omslag om als wetenschappelijk opgeleide professional echt los te laten hoe het ‘zou moeten’, maar door een andere context meteen door te hebben dat mijn normale manier van werken hier niet zou passen! Ik moest dus ECHT mijn eigen normen opzij zetten en goed kijken wat er nodig was in deze context. Die ervaring heeft met in mijn werk en leven terug in Nederland ook erg geholpen!

Wat mij echt heeft geraakt is hoe ontzettend gemotiveerd de jongeren zijn om te willen leren. En wat ze er voor over hebben om de kleine persoonlijke financiële bijdrage die ze moeten betalen ook echt op te brengen. Ik zie dan het grote verschil met de situatie in Nederland, waar jongeren toch echt automatisch meer mogelijkheden hebben dan zij. Ze zijn zo gretig om zichzelf te ontwikkelen!

Zo zie je in vijf dagen tijd een enorme groeistuip en leercurve bij de jongeren. Hoe timide en onderdanig ze binnen komen en hoe ze vijf dagen later trots boven op een stoel staan, met hun medaille om, en hardop hun talenten kunnen benoemen en hun plannen presenteren!

Ik dacht bij terugkomst in Nederland mijn leven ook echt anders vorm te geven. Minder materialistisch te zijn….  Maar daar ben ik snel van terug gekomen! Maar wat ik WEL doe is blanco situaties in te gaan en te durven vertrouwen op mijn kennis en didactische kwaliteiten. Ik durf veel meer te improviseren. Ben ook minder van slag als dingen anders lopen dan ik dacht.

Ik heb na de training en de rondreis in Uganda wel veel nagedacht over het effect van de training op korte en lange termijn. De vraag ‘WAT veranderen we nu door de training’ is niet zo eenduidig te beantwoorden.

Want wat levert het altijd streven naar meer op? Wat zou er gebeuren als we zouden accepteren hoe het leven is? Dus wat is ook de boodschap die we door deze training daar af geven? Ik vind het belangrijk om daar steeds bij stil te staan. En ook te waarderen wat we hebben gezien bij deze jongeren: die enorme leercurve in hun persoonlijke ontwikkeling.

Ik zou mensen die als coach of in het onderwijs werken of zich in hun leiderschap willen ontwikkelen aanraden om mee te gaan. Het is zo leerzaam om te ervaren om echt in het hier en nu in een andere situatie, in een echt andere omgeving te moeten gaan handelen!

 

 

Janneke van den Wollenberg, bestuursadviseur Conexus

Als directeur van een school heb ik Marije gevraagd om samen met mij een visietraject vorm te geven, met als resultaat een beknopt, consistent schoolplan.

Uit eerdere samenwerking met Marije wist ik dat haar werkconcept voor het ontwikkelen van (school)plannen heel effectief is. Wat ik voor deze school wel spannend vond, was de vraag of dit traject ook tot eenheid in het team zou leiden en dat er een gezamenlijk verhaal zou ontstaan. Mijn wens was dat dit team verder zou kijken dan hun neus lang is en een nieuwe vorm van denken zou durven aangaan. En niet met de hakken in het zand zouden gaan staan. Dat is wonderbaarlijk goed gelukt!

Marije heeft het vermogen om op een hele laagdrempelige manier mensen te prikkelen, uit te dagen, nieuwsgierig te maken om over de schutting te kijken wat daar te zien is. Dat gaf mijn team ook de ruimte om zelf op onderzoek uit te gaan en vol trots met de resultaten terug te komen. Letterlijk. Op een van de bijeenkomsten presenteerden verschillende groepen hun inzichten over bepaalde thema’s die ze hadden opgepakt. En daar ontstond daadwerkelijk MAGIE! Het team kwam in een flow terecht, omdat ze vanuit hun eigen beelden en inzichten hun ambities gingen delen. En daarbij ontstond een feest van herkenning en inhoudelijke verbinding van de thema’s. Zonder nadrukkelijk aanwezig te zijn, kon Marije dat proces heel natuurlijk faciliteren.

Het vuur wat toen is ontstaan is blijven branden. Vanuit de bezieling zijn de doelen door het team opgesteld en is gericht gekozen op welke wijze zij hieraan wilden gaan werken. Het team gaf ook terug dat zij ‘eindelijk met de neuzen dezelfde kant op zijn gezet en de ontwikkeling aan het doormaken zijn, waar wij naar verlangden’. Het eigenaarschap werd meteen opgepakt: het werd echt HUN school en HUN schoolplan. Medewerkers voelden de ruimte om autonoom te handelen, en konden daarbij goed onderbouwen – vanuit de gezamenlijke visie – waarom ze dingen zo deden. Dat betekende een boost in de professionele ontwikkeling van de school en in de houding van de medewerkers!  En door zo scherp te hebben waar je als team aan wilt werken, heeft dat ook geleid tot gerichte keuzes om te blijven, of juist elders te gaan werken.

Het traject dat we met Marije hebben doorlopen is volgens mij ook universeel toepasbaar: voor elke organisatie waar mensen moeten samenwerken en waar behoefte is aan een gezamenlijke visie en blik op de toekomst!

 

Tineke Beck, Officemanager

“Ik heb bij Marije enkele keren deelgenomen aan familieopstellingen. Ondanks dat ik het niet kende, wilde ik het wel graag ervaren. Ik moest wel even wennen hoe dat ging, met representanten en wat er dan gebeurt. Het bijzondere vind ik dat ik heb ervaren dat dingen een hele andere kant opgaan dan je vooraf kunt vermoeden. Soms zit je vast in een gedachtenis, daar wil je dan een vraag over stellen, maar dan blijkt uit het voorgesprek dat er een heel ander probleem voorrang moet hebben. Daar ligt dan de echte druk. Ik heb als representant ook zo sterk ervaren dat er dingen in een opstelling gebeuren die dan opeens vol mijn eigen familie-thema blijken te raken. Dat is dan wel heel bijzonder. Ik blijf me ook steeds verbazen over hoe representanten zo goed haarfijn ‘weten’ wat er in het familiesysteem van de vraaginbrenger leeft, terwijl ze deze persoon helemaal niet kennen.
Het is een mooie manier om met teams te werken die niet goed functioneren maar zelf niet zien waar het aan schort. De spiegel die wordt voorgehouden, is confronterend, maar wel veilig. Ikzelf heb echt heel erg genoten van de rol die paarden in de opstelling spelen, en ondanks dat ik echt een paardenmeisje ben, zijn alle deelnemers onder de indruk van de functie van het paard in de opstelling! “

Patricia Hortensius, Teamleider

“Wij hebben de teamcoaching van Marije ingeroepen omdat wij als teamleiders erg aan het zoeken waren naar onze rollen en verantwoordelijkheden. Marije weet erg veel van de onderwijs-wereld: de cultuur, de wijze van aansturing & de recente ontwikkelingen.

Haar manier van werken is voor ons erg prettig geweest. Door veel vragen te stellen, situaties toe te lichten en de dynamieken uit te leggen trok de mist op en zagen we onze eigen positie in het geheel. We zagen toen hoe wij samen en individueel onze plek in moeten nemen. Samen ontdekten we ook  wat je hiervoor nodig hebt, waar je het ook gewoon mee te doen hebt, maar ook wat goed is om te zien en te bespreken.

Al met al is deze (voor ons)  ingewikkelde materie door de begeleiding van Marije luchtig en compleet in beeld gekomen. We ervaren nu weer alle ruimte om verder te gaan.”

 

 Pieter Verhoeven, verbinder in onderwijs.  Werkt als interim-directeur, coach &onderzoeker

“In de afgelopen jaren heb ik regelmatig met Marije samen mogen werken. Vaak moeten er verbindingen gelegd of onderzocht worden met onderliggende lagen. Dan heeft Marije de gave om de juiste vragen te stellen. Of om de juiste dingen te raken. Of te duiden. Het is altijd zorgvuldig, maar ook doortastend! We werken altijd vanuit een bepaalde sensitiviteit en kunnen dan een sfeer creëren die voor deelnemers veilig voelt. Ik weet nooit vooraf precies waar we uit komen. We doen geen “kunstjes” of geijkte oefeningen. Met vertrouwen ga ik met Marije het proces in. De oplossingen komen van de deelnemers, niet van ons.

Marije is een mooi mens en een professional die zuiver te werk gaat. Het is altijd weer mooi om het onverwachte eindresultaat te zien en te voelen. En wat mij steeds raakt in de manier waarop Marije werkt is de puurheid, de verwondering. Dat is ook wat de deelnemers uitspreken, dat zij verwonderd zijn over de nieuwe inzichten. Dat de oplossingen er eigenlijk al waren en dat Marije in staat is om mensen dat zelf te laten ontdekken.

Werken met Marije raad ik aan aan iedereen die niet bang is om naar de onderstroom te kijken. (Een beetje bang is geen probleem….. met een “Bootje”  kom je daar wel overheen!!!

Ik kijk alweer uit naar een volgende samenwerking!”

 

 

Ronald Kooi, directeur basisschool Munstergeleen  & De Hoefer

“Het woord coach klinkt alsof je iets niet goed dat wat je aangeleerd moet krijgen, maar Marije nam dat direct weg en op basis van respect voor elkaar zijn het zeer inspirerende gesprekken geworden.

Ik was op zoek naar een stuk competentiegroei als schoolleider. De klik met Marije was direct aanwezig en de inspirerende gesprekken hebben mij in mijn rol als directeur sterker gemaakt. Hierdoor heb ik een mooie, waardevolle stap in mijn ontwikkeling kunnen maken. Dit traject zette me aan het denken en gaf mij steeds nieuwe kansen en handreikingen om verder te gaan. Daarnaast waren de inhouden van het gesprek zo waardevol dat ik ze direct kon toepassen in de praktijk. Ik ben dus erg tevreden over de resultaten van de coaching.

Marije is een zeer betrokken en prettige coach, die samen met jou op zoek gaat naar je persoonlijke ontwikkeling. Naast de persoonlijke en warme benadering, is zij doelgericht en kan ik de handreikingen direct toepassen. Ik heb Marije dan  ook aanbevolen bij collega-directeuren en ons schoolbestuur.”

 

 

Matthias Ssuuna, Logistics manager JW interservices & Coordinator st. Padre Pio in Uganda

“Thank you-Masters Making 2Moro!  It was in the early months of 2012 when I heard of this amazing program (MM2M). I had just returned from The Netherlands from my short course in sound engineering when my friend told me of this program. MM2M is a Dutch designed program aimed at boosting younger people in Uganda with entrepreneurial skills, Talent development, Networking, Leadership and so many other educative things.

After my short studies in Holland, I didn’t know where to start from. Uganda and Holland are too different, something you cannot compare, the culture, life style and the general way of living is quite different. In the first place, the course I had studied was not something of a big value in the Ugandan curriculum. So- I really needed some positivity and strength to make clear plans on where I would start from to apply my skills. Yes I still had my brains and I was ready for work, make my own business- a recording studio, and a possible small sound company.

This training (MM2M) gave me the strength and approach to all this ideas. How I could align my priorities, what really needed to come first and last, what, when, how to achieve my goal. For me this was very important and I can tell after the training, I was full of positivity and energy to move forward.

Unfortunately, when you come from a less developed country like Uganda to leave or study in a developed country like Holland, it may be somewhat hard to cope with the inter-cultural disciplines especially when you return home. One would likely suffer mental disturbance if not carefully assisted- I assume I was about to undergo such a situation but MM2M arrived at the right time.

I have been able since then to work on my priorities, make clear realistic plan which can be executed in a given period. One of my goal was to startup a small youth project to extend IT assistance to vulnerable youths, teach music production and sound engineering to fellow youths and more important to have a fully paid job to be able earn a living in a not economically stable Uganda. Somewhat I have been able to achieve most of the above.

I want to thank you, Marije, Marloes, Anouk and Geert Jan for the time you spent in Uganda during this trainng. You left your beautiful house with some cheese in the fridge and came to help.”

 

Rob Boekelaar, directeur basisschool de Lispeltuut, Alkmaar

“Marije heeft ons als team begeleid bij het vormgeven van ons strategische beleid. Daarnaast heeft ze het management gecoacht bij de uitvoering. We zijn met elkaar op zoek gegaan naar wat ons als schoolteam verbindt en zijn daarin gaan afwijken van de gebaande paden. Dat is zeker spannend, maar levert ook veel op!  Ik wist dat we iets gingen doen dat goed zou zijn voor onze school en onze leerlingen, zonder dat ik vooraf precies wist welke kant het op zou gaan.

Ik heb ervaren hoe essentieel het is dat je strategisch beleid met elkaar maakt. Alleen dat levert een gedeelde visie op waarop je steeds weer kunt terugvallen. Door de vormgeving van het traject is de betrokkenheid van de teamleden echt vergroot. Dat heeft mij nog het meest geraakt! Daardoor is het schoolplan echt het visiestuk geworden dat ons in staat stelt om vorm te geven aan ontwikkeling. Ik heb het ervaren als een verrijkend proces. Als school en als team zijn we er door gegroeid!

Gek eigenlijk dat we nooit eerder op deze manier met elkaar aan de slag zijn gegaan! ”

 

Anneke Bakker, IB-er Bilalschool Amersfoort

“Om meer inzicht in mijn eigen functioneren te krijgen, heb ik een coachingstraject gedaan.  Voor mij was het belangrijk dat er een klik is met de coach, anders kan ike toch niet mijn ei kwijt en niet open naar mezelf kijken.

Marije is heel toegankelijk. Je stelt jezelf snel open, daardoor kun je gemakkelijk praten. Marije laat je zelf conclusies trekken. Het was voor mij heel verhelderend om in te zien dat ik me veel te verantwoordelijk voelde voor zaken waarop ik geen invloed kon uitoefenen. Dat verlichtte enorm, waardoor er energie vrijkwam om aan de doelen te werken. Belangrijke eyeopener is nog steeds: je hebt altijd een keuze. Die vind ik nog steeds moeilijk, maar geeft mij steeds vaker inzicht als ik mezelf keuzes voorleg. Zo kan ik veel beter functioneren in mijn functie. Kortom een kort traject met belangrijke inzichten in mijn eigen patronen.

Ik was blij verrast door het sneeuwbaleffect wat er ontstond: je pakt zaken anders aan, je ziet en merkt resultaat en dat gaat “zomaar” door. Dat mijn ontwikkeling zo relatief gemakkelijk ging verbaasde me wel. Eigenlijk weet je zelf best hoe het gaat. Maar het is goed als het door een ander benoemd wordt al is soms wel confronterend.

Ik voel me veel zelfverzekerder, kan beter doorpakken en twijfel minder. Daardoor voel me erg serieus genomen, leerkrachten houden zich door mijn zelfverzekerdheid beter aan de afspraken en dan zie je weer een sneeuwbaleffect. Ik ben, denk ik, gemakkelijker en duidelijker in de communicatie. Ik durf nu ook gewoon zaken aan te pakken, ook al zijn ze lastig.

Ik kan de coaching aanraden aan mensen die of een werkgerelateerde of persoonlijke vraag hebben”.

 

Deborah Cabau, Spiritueel Business Coach

“Een goede coach laat zich coachen en een goede coach investeert in zichzelf. Marije is zo’n coach. Haar honger naar zelfkennis maakt haar zeer waardevol omdat zij durft te duiken in de wereld van onbewuste gedragspatronen en overtuigingen. Zij gaat samen met jou op onderzoek uit en houdt net zo lang vast totdat er antwoorden komen waar je veel aan hebt. De beweging die je dan maakt kan supersnel gaan. Haar grote kracht ligt om de onderstroom binnen organisaties ‘beet’ te pakken en de knoop uit elkaar te halen. Haar gave is haar ontembare nieuwsgierigheid waar gedrag en emoties vandaan komen. Zij is geboren om anderen te helpen hun potentieel in te zien en te benutten. Haar oprechte warmte en betrokkenheid maakt dat de samenwerking iets magisch krijgt.”