Lenig

Plekken en rollen

Gisteren heb ik de hele ochtend gewerkt met een MT van een grote school voor speciaal onderwijs. In de afgelopen jaren zijn deze MT-leden van een coördinator-rol steeds meer naar afdelingsleiders/directeuren gegroeid. In die periode hebben we al samen gekeken naar de plekken en rollen die daarbij horen.

 

Werken in de dynamiek

Ondertussen zijn ze met z’n drieën een goed team geworden, met ook duidelijk eigen karakters en kwaliteiten. Ze wilden met mij graag bespreken hoe ze nu nog beter hun rol in kunnen nemen en tegelijkertijd ook moeten ‘dealen’ met ‘dat wat van boven’ komt. Hoe je het ook wendt of keert, er is vaak een belangenverstrengeling of focus-verschil tussen de opdracht van bestuurders en de opdracht van scholen. In dit geval: het overkoepelende bestuur van deze vorm van S.O. wil het speciaal onderwijs behouden en dat vraagt je zichtbaar maken en aanpassen aan de nieuwe behoeften. En de scholen willen gewoon dat het onderwijs dat er nu is goed wordt vormgegeven. En daarin doorkruisen de ontwikkelingen op politiek/strategisch niveau de behoeftes vanuit het klaslokaal. Ook al zeggen ze op alle lagen dat de leerling centraal staat.

 

Omarmen van de opdracht

Wat kun je nu als managementteam doen in deze situatie?

  1. erkennen dat je als MT dat je onderdeel bent van het grotere geheel en daarin ook hun rol moeten pakken om het strategische deel te vertalen naar hun eigen school/afdelingen.
  2. Het is het omarmen van de opdracht van ‘boven’ en tegelijkertijd de ruimte nemen om er de kleur aan te geven die past bij de ontwikkeling van het eigen team.
  3. Kritisch te kijken hoe je vanuit je functie als MT-lid, je rol kan pakken (verbinden, vernieuwer, organisator) en je persoonlijkheidskenmerken op elkaar af te stemmen. Als je gewend bent snel op de barricades te gaan staan, is het de kunst om te kijken wat het moment is waarop die kwaliteit functioneel is (namelijk duidelijk te maken wat er nodig is om de afstemming goed te maken).

 

Waarnemen van de dynamieken

Mijn rol in dit verhaal is steeds de beweging te maken van inzoomen en uitzoomen. Het grotere geheel te zien en jou met je eigen persoonlijke dynamiek te zien. En dan te kijken hoe dat op elkaar in werkt:  wat is belemmerend of versterkend. Het vraagt van mij steeds te horen wat er gezegd en ook niet gezegd wordt. De beelden te vertalen die ik dan voor me zie en mijn kennis en ervaring in te zetten die passend is voor deze situatie. Dat vraagt van mij lenigheid in mijn creativiteit en denkvermogen. Heerlijk om zo uitgedaagd te worden en zo samen op zoek te gaan naar de volgende stap in hun professionele ontwikkeling.

 

Bel of mail me als je ook behoefte hebt aan ondersteuning van voor de professionele ontwikking van jezelf en je team.