Never sell a dirty car!

“NEVER SELL A DIRTY CAR”
De 40 Ugandese leerlingen en docenten zullen deze zin niet meer vergeten!
Bastiaan Last vertelde vanuit zijn eigen ervaring als ondernemer hoe hij zijn bedrijf is gestart en welke principes hij daarbij steeds gebruikt heeft.
Het was een perfecte samenvatting van alle informatie en oefeningen die we als trainersteam aan de groep hebben kunnen meegeven in 4 trainingsdagen.

We hebben ons gebogen over wie je bent als ondernemer (eigenschappen en vaardigheden), wat je doel of droom is wat je wilt bereiken, wat jou onderscheidt van anderen en bovenal hoe je een goede financiële planning maakt.
Margriet de Vegt nam haar ervaring vanuit de financiële wereld mee en ikzelf (Marije Boot) mijn kennis en ervaring vanuit mijn eigen ondernemerschap en de kennis van het land en het onderwijssysteem in Uganda.

Waarom in Uganda?
Waarom stonden wij daar met z’n drieën voor die groep? Hoe kom je nou verzeild op drie scholen voor voortgezet onderwijs in Mutolere, het uiterste zuid-westen van Uganda?
De relatie met het dorp is al zeker 47 jaar oud. De contacten met de scholen al 13 jaar. Maar sinds 3 jaar zijn we vanuit de Stichting Vledder Helpt gericht de scholen aan het ondersteunen in hun behoefte om het ondernemerschap van leerlingen en docenten meer te ondersteunen.

Vanuit een eerste inventarisatie samen met de docenten kwam dat thema naar voren. We hebben in actieve werkvormen (dat was ook een van de behoeftes van de docenten en studenten) steeds verder gekeken wat zij ook samen konden opzetten en aanpakken. En twee jaar geleden zijn de drie scholen begonnen met kleinschalige projecten om de studenten te helpen praktische ervaringen op te doen met het ondernemerschap. Zo zijn de MEET-clubs ontstaan. MEET staat voor Mutolere Event of Educational Transformation. En een club bestaat uit een dwarsdoorsnede van studenten van de school. Er zijn zo’n 15-30 studenten lid van een club.

Actuele vraag
De actuele behoefte van de studenten was om te leren hoe ze een stap verder konden komen in hun ondernemerschap. Ze hadden het idee dat ze nu wel varkens hielden of kippen. Een koe hadden en/of groenten verbouwden, maar dat ze nu twijfelden of ze wel goed bezig waren.

Dat was natuurlijk een prima vraag om mee verder te gaan! En zo hebben we de verschillende MEET-clubjes geholpen om na te denken over investeringen, cashflow, winst en investeringen. En hebben we met ze gekeken hoe ze ook kritischer en creatiever konden zijn in hoe ze hun tijd, geld en energie konden investeren. Een koe levert wel het meest op, maar heeft ook meer tijd en voedsel nodig om verkocht te worden. En 1 koe is ook risicovol als investering. En hoe kun je als MEET-club niet alleen producten maar ook diensten gaan leveren om met weinig financiële investering wel meer inkomsten te krijgen.

Vervolg
Het was prachtig om te zien hoe het ondernemersvuur bij een aantal studenten echt ging ontbranden. Ik heb er alle vertrouwen in dat we over een jaar echt verandering zien in de manier waarop ze hun business hebben vormgegeven.
Niet alleen omdat ze nu nog meer basiskennis hebben gekregen, maar ook dat van elke school de docent die de ‘patron’ is van de MEET-club aanwezig was en ook veel heeft geleerd.

Zet je talenten in!
Ik wil graag Margriet en Bastiaan danken voor hun bijdrage aan deze training!
Vanuit betrokkenheid en de behoefte iets bij te dragen aan de wereld zijn zij mee gegaan naar Uganda.
Op verschillende plekken in het land organiseren we trainingen onder de naam MastersMaking2Moro. Deze trainingen zijn gericht op het versterken van de eigenwaarde, talentontwikkeling, business-ontwikkeling en leiden we trainers op om deze trainingen lokaal te kunnen blijven geven. Als je zelf in deze richting iets zou willen en kunnen bijdragen, neem dan contact op om te kijken of dat zou passen.
Kijk voor meer informatie op www.vledderhelpt.nl


 

https://www.linkedin.com/pulse/never-sell-dirty-car-marije-boot