Op je plaats!

Zien wat er is

Wat maakt een studiedag nu een goede dag? Ik maak teveel dagen mee waarbij heel wat wordt gezegd, maar weinig wordt verstaan. En dan kan het letterlijk zien wat er gebeurt veel meer betekenis hebben.

Zo ook met dit team. Op de studiedag zijn ze gaan staan. In volgorde van leeftijd, in volgorde van het aantal dienstjaren in deze functie, in volgorde van zeggenschap (kaderstellend). Voor sommigen van de aanwezigen gaf dit meteen al een groot inzicht. Bij anderen kwam dat op het moment dat ik vroeg: ‘Is je plek ook de juiste plek? Sta je waar je hoort op basis van het criterium of wil je naar de plek waar je je echt thuisvoelt’. Teamleden die beweging laten maken, geeft al veel (in)zicht en ook rust! Heel opvallend was de verwarring over de plek van teamleider (nieuw in deze school) en meerschoolsdirecteur (voorheen de directeur). Wie stond nou aan het roer? Door letterlijk (een representant voor) het team, de teamleider en de meerschoolse directeur in een ruimte te plaatsen, werd zichtbaar wat er nu speelt. En ook wat er nodig is om ieder de juiste plek te geven.

Een stap terug

Een stap naar achteren is nog niet genoeg. Ook de plaats echt vrijmaken voor de ander geeft de ruimte om er echt te kunnen gaan staan.  Dat vraagt op een dieper niveau erkennen dat het niet meer jouw plek is. Opvallend was dat de meerschoolse directeur aan gaf dat de teamleider alle ruimte kreeg van hem om te doen wat nodig is. En door dat te zeggen, bepaalde hij dus alsnog de kaders waarbinnen de teamleider kon opereren. Hoe lastig het was voor de directeur om echt de stap achteruit te doen, geeft  aan dat er nog veel verbondenheid zitmet het team. Want wat pijn doet is nog niet losgelaten.

Dit inzicht gaf ruimte aan zowel de teamleider, als de directeur maar ook zeker aan het team. Voor iedereen was zichtbaar geworden wat er nodig is om iedereen op de juiste plek te laten staan. Dat noem ik een opbrengst van een studiedag die nog lang zal doorwerken.