Organisatiedymanieken

De potentie van je organisatie in beeld

Als organisatie heb je een opdracht, als leidingevende een doel. Hoe zorg je er nu voor dat iedereen z’n beste beentje voor zet om dat doel te bereiken en de opdracht vorm te geven? Anders gezegd: Hoe krijgen we scherp wat we willen en hoe gaan we dat samen zo goed mogelijk doen? Met deze vraag kan jij bij mij terecht.

Soms heb je het verlangen naar iets anders, maar weet je nog niet zo goed hoe dat er uit moet zien en hoe je dat dan moet doen. Of  ervaar je dat er ‘gedoe’ is en het niet lukt om te veranderen. Steeds ga ik met jou op zoek naar de potentie: het vermogen van jou en je team om te gaan doen wat je wilt bereiken. Niet met quick-fix oplossingen en symptoombestrijding of ellenlange rapporten en plannen. Wel door met gevoel en verstand te kijken wat er gebeurt en naar wat er nodig is om iedereen vanuit die eigen potentie te laten werken.

  1. Teamcoaching: met je team samen de belemmerende en ondersteunende dynamieken verkennen, benoemen, betekenis geven en van daaruit richting bepalen.
  2. Coaching van Leiders: versterken van de samenwerking als MT om leiding te geven aan de ontwikkeling van de organisatie en van jezelf.
  3. Persoonlijke ontwikkeling: ik onderzoek met jou waar je eigen overtuigingen en belemmeringen in de weg zitten om die stappen te zetten die nodig zijn, of uit patronen te komen waar jezelf last van hebt.

“Wij hebben de coaching van Marije ingeroepen omdat wij als teamleiders erg aan het zoeken waren naar onze rollen en verantwoordelijkheden. Marije weet erg veel van de onderwijs-wereld: de cultuur, de wijze van aansturing & de recente ontwikkelingen.

Haar manier van werken is voor ons erg prettig geweest. Door veel vragen te stellen, situaties toe te lichten en de dynamieken uit te leggen trok de mist op en zagen we onze eigen positie in het geheel. We zagen toen hoe wij samen en individueel onze plek in moeten nemen. Samen ontdekten we ook  wat je hiervoor nodig hebt, waar je het ook gewoon mee te doen hebt, maar ook wat goed is om te zien en te bespreken.

Al met al is deze (voor ons)  ingewikkelde materie door de begeleiding van Marije luchtig en compleet in beeld gekomen. We ervaren nu weer alle ruimte om verder te gaan.”

“Als directeur van een school heb ik Marije gevraagd om samen met mij een visietraject vorm te geven, met als resultaat een beknopt, consistent schoolplan. Uit eerdere samenwerking met Marije wist ik dat haar werkconcept voor het ontwikkelen van (school)plannen heel effectief is.

Marije heeft het vermogen om op een hele laagdrempelige manier mensen te prikkelen, uit te dagen, nieuwsgierig te maken om over de schutting te kijken wat daar te zien is. Dat gaf mijn team ook de ruimte om zelf op onderzoek uit te gaan en vol trots met de resultaten terug te komen. Letterlijk. Op een van de bijeenkomsten presenteerden verschillende groepen hun inzichten over bepaalde thema’s die ze hadden opgepakt. En daar ontstond daadwerkelijk MAGIE! Het team kwam in een flow terecht, omdat ze vanuit hun eigen beelden en inzichten hun ambities gingen delen. En daarbij ontstond een feest van herkenning en inhoudelijke verbinding van de thema’s. Zonder nadrukkelijk aanwezig te zijn, kon Marije dat proces heel natuurlijk faciliteren.

Het traject dat we met Marije hebben doorlopen is volgens mij ook universeel toepasbaar: voor elke organisatie waar mensen moeten samenwerken en waar behoefte is aan een gezamenlijke visie en blik op de toekomst!”

In de afgelopen jaren heb ik regelmatig met Marije samen mogen werken. Vaak moeten er in het team verbindingen gelegd of onderzocht worden met onderliggende lagen. Dan heeft Marije de gave om de juiste vragen te stellen. Of om de juiste dingen te raken. Of te duiden. Het is altijd zorgvuldig, maar ook doortastend! Marije is een mooi mens en een professional die zuiver te werk gaat. Het is altijd weer mooi om het onverwachte eindresultaat te zien en te voelen. Bijzonder vind ik dat de oplossingen er eigenlijk al waren en dat Marije in staat is om mensen dat zelf te laten ontdekken.

Ik kan het werken met Marije aanraden aan iedereen die niet bang is om naar de onderstroom te kijken. (Een beetje bang is geen probleem….. met een “Bootje”  kom je daar wel overheen!!!)

“Marije heeft ons als team begeleid bij het vormgeven van ons strategische beleid. Daarnaast heeft ze het management gecoacht bij de uitvoering. We zijn met elkaar op zoek gegaan naar wat ons als schoolteam verbindt en zijn daarin gaan afwijken van de gebaande paden. Dat is zeker spannend, maar levert ook veel op!  Ik wist dat we iets gingen doen dat goed zou zijn voor onze school en onze leerlingen, zonder dat ik vooraf precies wist welke kant het op zou gaan.

Ik heb ervaren hoe essentieel het is dat je strategisch beleid met elkaar maakt. Alleen dat levert een gedeelde visie op waarop je steeds weer kunt terugvallen. Door de vormgeving van het traject is de betrokkenheid van de teamleden echt vergroot. Dat heeft mij nog het meest geraakt! Daardoor is het schoolplan echt het visiestuk geworden dat ons in staat stelt om vorm te geven aan ontwikkeling. Ik heb het ervaren als een verrijkend proces. Als school en als team zijn we er door gegroeid!

Gek eigenlijk dat we nooit eerder op deze manier met elkaar aan de slag zijn gegaan! ”