Het proces is koers bepalen, de opbrengst is een schoolplan

Met veel plezier help ik scholen bij het schrijven van hun schoolplan. Geen pagina’s vol teksten met 20 subparagrafen. Maar een samenhangend geheel van inhoudelijke beelden over het waarom, het wat en het hoe. De ziel, zaak en strategie, zoals ik dat noem. Ik krijg van de teams en directies terug dat de schoolplannen die ik met hen heb geschreven helder, consistent en erg werkbaar zijn. En, vooral ook door het team zelf vorm gegeven. Dat draagvlak is essentieel om de inhoudelijke verandering die op papier staat, ook in de praktijk vorm te geven.

Werkwijze

Ik werk tijdens studiedagen/teamvergaderingenmet het team  aan de inhoudelijke keuzes op basis van ontwikkelingen in en rondom de school (lokaal en nationaal). Ik schep de voorwaarden met verschillende werkvormen en reik informatie aan om inhoudelijk met elkaar de koers (of collectieve ambitie) te kunnen bepalen. Alle opbrengsten verwerk ik tussendoor tot teksten en overzichten waar iedereen (of kleine werkgroepen) weer op kan reageren. Zo werken we steeds samen aan de inhoud en vorm van onderwijs- en organisatie-ontwikkeling. In ongeveer een half jaar is het schoolplan klaar om in de MR besproken te worden.

De schoolplannen zijn inspectieproef, zo min mogelijk pagina’s en er zit meteen een passend jaarplan bij waar consistent en coherent.

Hier lees je de ervaring van een schooldirecteur met het hele proces van een schoolplan schrijven.

 

Maak een afspraak!

Wil je een afspraak maken? Neem dan contact op met mij.