Systemisch leiderschap in het onderwijs

Hoe ga je om met ‘gedoe’ in je organisatie?

Hoe ga je als (school)leider om met ‘gedoe’ in je team? Ga je zelf heel hard aan het werk om het gedoe weggepoetst te krijgen? Te zorgen dat iedereen weer in het gareel gaat lopen? Of ga je op een andere manier kijken naar waar het ‘gedoe’ nu eigenlijk in beeld wil brengen? Dus dat je de vraag gaat stellen: “waar is dit gedoe nu eigenlijk een oplossing voor’?

Andere vragen stellen

Het is een hele andere vraag dan we gewend zijn te stellen. Het systemisch kijken naar dynamieken in organisaties betekent dat je eerst gaat kijken & luisteren naar wat gezien en gehoord wil worden. Wat is hier mogelijk uit beeld geraakt, of waar is de ordening niet meer kloppend of is er iets echt uit balans geraakt. Je leert kijken dat het niet om het gedrag van de persoon gaat, maar om de FUNCTIE van dat gedrag voor het systeem / organisatie.

Systemisch leiderschap

Het leren herkennen van deze situaties en hoe je daar als leider op kan reageren vraagt een stuk kennis van het systemisch kijken en vooral ook veel oefenen met het stellen van andersoortige vragen.

Ik geef regelmatig korte workshops en langere trainingen aan (school)leiders om meer gereedschap in handen te krijgen om het werk als leider goed uit te voeren. Je kunt je individueel aanmelden voor een workshop. Voor groepen schoolleiders kan ik trainingen speciaal op maat ontwikkelen!

Wil je je aanmelden of meer weten over de mogelijkheden? Bel (06-21679941) of mail (marije@boostbyboot.nl) me!