Systemisch werken in het onderwijs

Zicht op (je) dynamieken

Het onderwijsveld is een bijzonder veld. Iedereen heeft het er over, iedereen vindt er wat van. Het onderwijs levert een enorme belangrijke bijdrage aan de cultuuroverdracht, aan de ontwikkeling van onze eigen toekomst. Daarin schuilt een ongelooflijke kracht. En kent het onderwijsveld ook z’n eigenaardigheden en verborgen dynamieken. In de opleiding Systemische Pedagogiek leer je zelf de onderliggende dynamieken en je eigen rol hierin herkennen. Daarnaast kun je tijdens workshops je eigen onderwijsgerelateerde vraagstuk verkennen via de systemische werkwijze.

Systemische pedagogiek

De opleiding Systemische pedagogiek leert je als leerkracht of anderszins in het onderwijs betrokkene, op een hele andere manier kijken naar wat leerlingen je laten zien. Jij krijgt zicht op jouw rol, invloed en betekenis vanuit jouw eigen systeem op je waarneming van kinderen. Hoe kijk je als leerkracht naar je kinderen? In hoeverre speelt jouw eigen achtergrond en systemische verwikkeling mee in je oordeel over kinderen? Bewust, maar veelal ook onbewust. In woorden of alleen al in gedachten. Je onderzoekt zelf wat het effect hiervan is op je kinderen of groep.
Deze opleiding geeft Bibi Schreuder  bij het Hellinger Instituut Groningen. Hier vind je ook meer informatie over de opleiding.

Workshop dynamieken

In het onderwijs komen allemaal leerlingen en onderwijsprofessionals samen en brengen hun eigen dynamieken mee. Soms loopt alles gesmeerd, soms is het erg lastig om met een leerling of met een klas te werken. De ‘lastige’ klas kennen we allemaal. Of die ene leerling of ouder waar geen land mee te bezeilen is.

Herken je de volgende vragen?

  • Waarom wordt er op onze school veel gepest, terwijl we er alles aan doen?
  • Waarom lopen kinderen op deze school steeds weg?
  • Wat gebeurt er steeds dat deze leerlingen zo wisselen in resultaten?
  • Waarom zijn de jongens op deze school zo denigrerend naar de juf?
  • Waarom doet deze ouder steeds zo moeilijk, ondanks alle gesprekken?
  • Waarom luistert de leerkracht zo slecht naar onze ideeën als ouders?

Allemaal vragen die we vanuit een systemisch perspectief oppakken. 
In workshops van 2 bijeenkomsten leer je de achtergrond van het systemisch kijken en kunnen deelnemers hun vragen inbrengen die we dan verkennen. Data en aanmelding voor de workshops via het Hellinger Instituut Groningen vind je hier. De eerstvolgende workshop in de omgeving van Den Bosch wordt gauw gepland. Naast de open inschrijvingen, kunnen we ook workshops organiseren voor jouw school of bestuur.