Familie- en organisatiedynamieken

Het Systemisch werk is een zienswijze. Eigenlijk is het vooral een ervaringswijze. Omdat je niet zozeer met je hoofd bedenkt wat er gebeurt, maar dat je andere zintuigen ook vol gebruikt. Om te beschrijven wat er gebeurt, maak ik gebruik van teksten van Jan Jacob Stam uit zijn boekje ‘het verbindende veld’ en ‘vleugels voor verandering’.

De Duitse filosoof en therapeut Bert Hellinger ontdekte een methode die verborgen dynamieken (in familiesystemen) zichtbaar maakt: de opstelling of constellatie. Gunthard Weber heeft deze methode, samen met vele collega’s, verder ontwikkeld op het gebied van werk, beroep en organisaties. Deze opstellingen brengen iets wezenlijks over het systeem aan het licht waarbij de filter van mening en oordeel achterwege blijft. Daardoor is deze systemische benadering zo direct met de waarneembare werkelijkheid verbonden. Deze methode heeft ons veel nieuwe inzichten opgeleverd over hoe organisaties en mensen in organisaties kunnen gedijen. Omdat er zoveel nieuwe informatie vrijkomt over wat speelt in een organisatie, groeit de belangstelling voor organisatieopstellingen en de systemische zienswijze snel.

In Nederland zijn de familieopstellingen inmiddels behoorlijk bekend. Ook de organisatieopstellingen krijgen steeds meer voet aan de grond als een methode om te onderzoeken wat er in organisaties speelt. En ondanks alle opgedane ervaringen, weten we nog steeds niet precies hoe een opstelling eigenlijk werkt. Want als je elementen van een systeem, gerepresenteerd door mensen die niets weten over het eigenlijk systeem, ten opzichte van elkaar neerzet, dan blijft zo’n opstelling opeens de kern van de verhoudingen in de organisatie weer te geven. De onderstroom komt opeens boven. Deze methode van opstellingen geeft ons een schat aan inzichten over hoe sociale systemen functioneren en wat ten grondslag ligt aan hun disfunctioneren en ook hoe disfunctioneren kan worden omgezet in functioneren, flow en bloei.

Hoe werkt dat nu, dat systemisch werken? Ik vertel je in deze video wat over.

Bijvoorbeeld met welke vragen mensen bij mij terecht komen. Soms vanuit de functie in een organisatie, soms ook vanuit een persoonlijke vraag vanuit de familie-achtergrond.

Die systemische ‘wetten’ (of ‘principes’), wat is dat nou? Ik vertel je iets meer over de werking van deze principes. Het uitgangspunt is dat systemen HEEL willen zijn. En als daarbij ook zoveel mogelijk ‘voldaan wordt’ aan deze drie principes, dan stroomt de energie van dat systeem.

De drie principes zijn:

  • de ordening moet kloppend zijn
  • alles en iedereen heeft een plek in het systeem
  • er is een passende balans in nemen en geven

Ook vertel ik je over de principes die ook nog specifiek gelden voor organisaties!

Ik leg je meer uit in de video hierboven, dus neem even de tijd!

Bij uitgeverij Het Noorderlicht zijn verschillende boeken over systemisch werk te bestellen.

Wil je zelf ervaren hoe het systemisch werken voor jou helpend is, schrijf je dan in voor een van onze dagen voor familie- en organisatieopstellingen. Lees de ervaringen van eerdere deelnemers.