Team & Talent

Het team & talent traject heeft als doel de individuele talenten van de medewerkers in beeld te hebben en tegelijkertijd te zien waar het team in totaliteit de potentie heeft om sterker te functioneren. Het is een gevarieerd traject met individuele en collectieve momenten waarin overzichten gedeeld worden, inzichten verkregen en concrete vervolgstappen worden bepaald.

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de inhoud van een traject. Deze kan uiteraard altijd op de eigen situatie worden aangepast.

 

Stappen in het traject

1. Bepalen doelen, wensen en eisen aan het Team & Talent programma.

 • The Why: inzicht in jezelf en in de onderlinge teamdynamieken en hoe je daar op leert interveniëren.
 • Keuze voor in te zetten instrument (persoonlijkheidsontwikkeling, cultuurontwikkeling, organisatiedynamiek).
 • Keuze onderwerpen/aandachtspunten Teamdag wordt in de aanloop naar de teamdag verzameld door de teamleden.

2. Uitvoeren Assessment

 • Individueel, ‘thuis’ te maken
 • Rapportage met uitkomsten wordt ook naar ‘huis’ gestuurd
 • Eigen reflectieopdracht n.a.v. rapportage. Kan ook aan de hand van een opdracht.
 • Feedbackgesprek door coach
 • Rapportage met Teamprofiel bespreken met directeur/beleidsgroep

3. Uitvoeren Teamdag

 • Opbrengst teamprofiel en opbrengst keuze aandachtspunten teamdag als input voor opzet teamdag
 • Werken vanuit eigen assessment en ontwikkelgesprek tijdens teamopdrachten
 • Werken aan teamontwikkeling: wat is er nodig, waar liggen mogelijkheden, waar ligt de grens.
 • Gezamenlijke opdrachten (reallife casussen, cultuuronderzoek, analyse-opdracht)
 • Directe interventies, feedback en reflectie tijdens de dag van de begeleiders
 • Inventariseren van behoeftes van thema’s om de komende periode verder aan te werken.

4. Inrichten vervolg Team en Talent programma

 • Individueel, in kleinere groepen rondom gedeeld thema, gehele team
 • Begeleiders geven een (vrijblijvend) advies per teamlid voor talentontwikkeling
 • Teamleden bepalen zelf en in overleg met leidinggevende
 • Vormen verschillen. Holistische visie. Het kan en mag overal over gaan
 • Talentontwikkeling gaat (ook) over inhoud van het werk, je beroep

5. Opvolgsessies / rol begeleiders

 • Begeleiders kunnen 1 of meerdere groepjes begeleiden als coach: dit is vraaggestuurd
 • Tijdens een aantal (2, 3) teambijeenkomsten besteden ze aandacht aan de voortgang van het programma en aan de samenwerking en vergaderdynamiek in het team
 • Voortgangsbespreking met opdrachtgever

 

Maak een afspraak!

Wil je een afspraak maken? Neem dan contact met mij op!