Tussen verleden en toekomst in

Waar sta jij?

Bij de jaaropening van het Han Fortmanncentrum in Nijmegen, begeleidde ik samen met Marjan Meddens een workshop systemisch werken. Met een vrij grote groep van 50 mensen hebben we verkend hoe het is om naar je verleden en naar je toekomst te kijken. In kleine groepjes van 3 personen, hebben we gewerkt met kleine opstellingen. Ieder had de keuze te kijken naar het eigen verleden of toekomst.

 

Verleden en toekomst

Het verleden kent de onderverdeling tussen je ‘vaste verleden’ of naar je ‘vloeibare’ verleden. Het vaste verleden omvat het beeld hoe je denkt dat het is gegaan vroeger. In het vloeibare verleden zit de mogelijkheid om door anders te kijken ook de feiten of gebeurtenissen op een andere manier te aanschouwen. Waardoor je beeld verandert.

De toekomst omvat de geplande toekomst, waarbij het gaat om hoe jij wilt dat het gaat, en de toekomst die op je afkomt. In dat laatste zit de potentie, los van het verleden. Het komt als het ware op je af. Het zijn die dingen die opeens gebeuren en je geplande toekomst ook danig dwars kan zitten.

 

Kleine opstelling

Iedereen kreeg de gelegenheid om zelf naar het verleden of naar de eigen toekomst te kijken door het de andere twee mensen in het groepje als het ware de twee onderdelen in je verleden of twee onderdelen in je toekomst te laten vertegenwoordigen (representeren). Door zelf je positie te kiezen en verbinding te maken met de representanten, komt er informatie vrij.

Voor veel van de aanwezigen was het een bijzondere, soms ook hele nieuwe, ervaring om zo te werken. En voor ons als begeleiders was het zo mooi om te zien dat er zo weinig voor nodig is om mensen de kracht van het systemisch werken te laten ervaren.

 

Zelf ervaren?

Wil jij ook eens ervaren hoe het systemisch werk (familieopstellingen/organisatieopstellingen) werken? Kijk dan eens op de agenda, waar de data vermeld staan.

Mij mailen met een vraag kan ook! marije@boostbyboot.nl